w trakcie tworzenia oferty – termin 1 połowa sierpnia